Omrörarhållare

Nedan visas en vevanordning för att enkelt kunna hissa upp och ner två omrörare för isfrihållning.