Förebyggande och felavhjälpande underhåll

 

Vårt systerbolag Kristianstad Elektrotekniska är en leverantör med lång erfarenhet av elmotorer, pumpar, transmissioner m.m. till tung industri. Vi kan med mycket kort varsel hjälpa till med felavhjälpande underhåll om olyckan är framme. Vi kan även erbjuda termisk sprutning och dynamisk balansering med korta ledtider.