Upprustning av intag

Bilderna visar en totalupprustning av Njura kraftstations intag och innefattade nya intagsgaller samt renovering av lyftbockar och intagsluckor.