Renovering av utskovslucka

Åren 2010 till 2013 renoveras sex stycken utskovsluckor av typen segmentlucka åt E.ON Vattenkraft Sverige AB. Spelmaskineriet demonteras och luckorna får en isolerad inklädnad för isfrihållning.