Stålmontage

 

DSC02622 Vår personal har lång erfarenhet av både små och stora montagearbeten i tung industri. Under årens lopp har vi arbetat mycket på vattenkraftstationer med tillfälliga vattenavstängningar, nyinstallationer av stora dammluckor och skrotning av uttjänt utrustning. Vi jobbar även mycket med montage av traversbanor och tunga maskiner. Till vår hjälp vid montage använder vid modern mätutrustning så som totalstation, linjelaser, uppritkningslaser och teodolit.