Stålmontage

Ett av Sydcons specialområden är platsmontage av både stora och små stålkonstruktioner. Flera av våra utförda projekt inom stålmontage har gjorts i vattenkraftsnläggningar och har bidragit till att vi idag har mycket god insikt i hur ett vattenkraftverk är uppbyggt och fungerar. Vi vet att varje minut en anläggning, vattenkraft eller industri, står stilla så kostar det pengar. Därför planerar vi alltid våra avbrott noggrant och ser till att allt material och alla verktyg som behövs finns tillgängliga innan arbetet påbörjas. Under förutsättning att arbetet kan bedrivas på ett säkert sätt så kan vi även utföra visst (de)montage med anläggningen i drift. Tack vare våra flexibla medarbetare finns även möjlighet att, vid behov, utföra arbete på natten eller under en helg.

DSC02622 Bilden till vänster visar en nålavstängning som är utförd av Sydcon. Vi beräknar själva hur många och hur tjocka tvärbalkar som behövs samt dimensionerna på nålarna. Vid sättning av nålarna används dykare för att garantera en säker och tät avstängning. I de fall vattenavstängning behöver vara 100% tät, t.ex. vid ytbehandling, kan vi bygga en temporär fångdamm med länspumpar och vattennivålarm. När nålavstängningen är på plats framför intags- eller utskovsluckan kan vi på ett säkert sätt behandla vattenvägarnas motytor samt luckans alla tätningar. Vi har utfört tätningsbyte med både ekstock och gummi och sköter hela processen från materialbeställning till bearbetning med borrning och fräsning för att slutligen montera på luckan.
DSC04422 Flera av Sydcons medarbetare är utbildade ställningsbyggare vilket gör att vi får resa arbetsställningar upp till en höjd av nio meter. På ett vattenkraftverk behöver ställningen nästan alltid specialanpassas då t.ex. golvet eller väggarna lutar kraftigt. Vi har bl.a. byggt ställningar i turbinsnäcka och sugrör, två utrymmen med väldigt skiftande former. Våra ställningar har alltid regelmässiga räcken och sparklister. Om behov finns kan ställningen resas i väderskyddat utförande.