Flexibilitet, noggrannhet och ansvarstagande

Sydcon grundades 2003 och har sedan starten arbetat med målet att bli ledande inom bygg- och anläggningsbranchen. Under årens lopp har vi samlat mycket erfarenhet från arbeten inom vattenkraft och stora stålkonstruktioner men vi arbetar aktivt inom ett flertal olika brancher. Sydcons personal består av svetsare, anläggningsarbetare och elektriker med lång erfarenhet av sina respektive yrken. Vi arbetar dels i små och stora tidsbegränsade projekt men har även erfarenhet av löpande underhåll och felavhjälpning efter avrop. För helhetslösningar där vi inte kan tillhandahålla all kompetens använder vi oss utav duktiga och beprövade konsulter. Sydcons ledord är flexibilitet, noggrannhet och ansvarstagande.

FLEXIBILITET är en grundpelare i Sydcons affärsidé. Tack vare en platt organisation med korta beslutsvägar mellan ledning och personal har vi möjlighet att snabbt fatta beslut och agera enligt våra kunders önskemål. Vår personal är flexibel och alltid hungriga på nya erfarenheter. Vi har en stor bredd på ålder och bakgrund hos vår personal vilket gör att vi kommer fram till kreativa och smarta lösningar, oavsett vilket problem vår kund kan tänkas ha. Genom att alltid ligga i framkant och vara nyfikna på nya metoder och arbetssätt som hela tiden dyker upp kan vi erbjuda innovativa alternativ som främjar arbetsmiljön och minskar miljöpåverkan.
DSC01700 KVALITET För oss är inte jobbet avslutat förrän kunden och, inte minst, vi själva är 100% nöjda med resultatet. Vi har valt att arbeta med maskiner, verktyg och produkter av högsta kvalitet för vi vet att det är en förutsättning för att få ett bra resultat. Vid tillverkning, gjutning och montage utförs och noteras hela tiden noggranna mätningar för att säkerställa en hög kvalitet på slutprodukten. Vi vet att dokumentationen på vad som har utförts är minst lika viktig som arbetet i sig och därför dokumenterar vi alltid våra processer noggrant. Vi har även påbörjat arbetet med kvalitetscertifiering mot ISO9001:2008.
ARBETSMILJÖ, MILJÖ, SÄKERHET På Sydcon tar vi alltid ett stort ansvar för miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Samtliga medarbetare är utbildade i ESA 05, hjärt- och lungräddning och heta arbeten. Allt avfall som uppkommer i ett projekt sorteras på godkända återvinningsstationer och farligt avfall hanteras i enlighet med de bestämmelser som finns. Våra projektledare är utbildade och godkända byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P samt BAS-U) vilket gör att våra kunder tryggt kan överlåta ansvaret för arbetsmiljön i våra händer. 2